Door de drukte van de feestdagen kan het gebeuren dat PostNL tot 3 werkdagen langer doet over het bezorgen van uw pakket. Onze klantenservice is wel goed bereikbaar via chat, whatsapp of mail.

Klantenscore 8,3 / 10 op basis van 3311 beoordelingen

Bovag lid

Bovag lid

Of het nu gaat om nieuwe voertuigen,  occasions, automaterialen, auto accessoires of andere mobiliteitsdiensten, het BOVAG-keurmerk staat voor betrouwbaarheid, kwaliteit en garantie. En uitstekende service natuurlijk. Dus kies je voor zekerheid, dan ga je naar een BOVAG-bedrijf.

BOVAG is een brancheorganisatie van ruim 11.000 ondernemers die zich met mobiliteit bezighouden. Bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in personenauto’s, bedrijfsauto’s en trucks, tweewielers, caravans, aanhangwagens, motorenrevisie, autoverhuur, autowassen, verkeersopleidingen en tankstations zijn welkom als lid.

BOVAG dient voor deze bedrijven als platform, nieuws-, voorlichtings- en informatiecentrum. BOVAG lobbyt, adviseert en organiseert kwaliteitszorg. Daarnaast is BOVAG een werkgeversorganisatie die zich bezighoudt met arbeidsvoorwaardenbeleid, arbeidsvoorziening, arbeidsomstandigheden en onderwijs. Bovendien zorgt BOVAG als netwerkorganisatie voor inkoopbundeling. Kortom, BOVAG biedt op een breed front een grote meerwaarde aan bij aangesloten bedrijven.

bovag

Voor de consument is BOVAG in de loop der jaren uitgegroeid tot een breed geaccepteerd kwaliteitskeurmerk. Immers, bedrijven die zich bij BOVAG willen aansluiten, moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen die ieder jaar opnieuw gecontroleerd worden. Het zijn betrouwbare bedrijven die op deskundige wijze hun werk doen. Bovendien verbinden ze zich aan het verlenen van de standaard BOVAG-garantie, zodat de consument te allen tijd terug kan vallen op het BOVAG-bedrijf. Voor de zekerheid.

ECONOMIE EN MILIEU

De mobiliteitsbranche zet jaarlijks 51 miljard euro om. Weggebruikers dragen elk jaar zo’n 15,8 miljard euro (door verkeersbelastingen) bij aan de schatkist, maar zien daarvan weinig terug in de vorm van nieuwe infrastructurele projecten voor verkeersvoorzieningen. Daarom investeert BOVAG veel tijd en geld in het volgen, beïnvloeden en initiëren van economische en fiscale ontwikkelingen.
BOVAG vindt dat er zo efficiënt mogelijk moet worden omgegaan met schaarse middelen. Uiteraard is er een directe relatie tussen economie en milieu. BOVAG-leden hebben milieuzorg hoog in het vaandel staan en voeren dat ook consequent door in hun bedrijfsvoering.

MOBILITEIT

Welvaart en welzijn vereisen economische groei en economische groei is onverbrekelijk verbonden met een toename van mobiliteit: in aantal reizigerskilometers, ook per auto, en in aantal tonkilometers (vrachtverkeer). Die vervoersstromen vereisen een overheidsbeleid dat zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige infrastructuur en een optimale bereikbaarheid. Daarnaast heeft BOVAG als standpunt dat iedere mobilist van die infrastructuur gebruik moet kunnen maken. BOVAG streeft daarom consequent naar betaalbare mobiliteit en optimale bereikbaarheid.

VEILIGHEID

Bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid zijn voor BOVAG de uitgangspunten voor een effectief mobiliteitsbeleid. Door de infrastructuur duurzaam veilig te maken, verbetert de verkeersveiligheid. Hierdoor verkleint de kans op ongelukken. Daarnaast wordt de passieve veiligheid vergroot door auto’s veiliger te maken. De auto-industrie investeert daarvoor al jaarlijks vele miljarden. Als verkeersdeelnemers zich veiliger gedragen, wordt de actieve verkeersveiligheid vergroot. Daarom pleit BOVAG voor een permanente verkeerseducatie voor iedere verkeersdeelnemer.

SOCIALE ZAKEN

BOVAG behartigt de belangen van haar leden op het gebied van arbeidsvoorwaarden (CAO), arbeidsomstandigheden (arbo), sociale zaken (ww/wao) en algemene werkgeverszaken. BOVAG vindt dat een goed sociaal beleid de aantrekkelijkheid van de branche bevordert. Daarbij gaat het om een juist evenwicht tussen flexibiliteit van de arbeidsvoorwaarden voor werkgevers en de aantrekkelijkheid voor werknemers. Via het lidmaatschap van VNO-NCW oefent BOVAG eveneens invloed uit op nieuwe wetgeving. De invoering van sociale verzekeringen wordt beïnvloed via de sectorraad Metaal & Techniek.

ONDERWIJS

Bij het onderwijsbeleid in de mobiliteitsbranche ligt het zwaartepunt op het investeren in de kwaliteit van de werknemers. De branche moet er alles aan doen om huidige medewerkers te behouden. Tevens dient zij ervoor te zorgen dat hun kennis en kunde actueel blijft. Aan de andere kant moet er voldoende instroom zijn van geïnteresseerde leerlingen. Daarbij bepaalt de branche zelf wat de mensen moeten kennen en kunnen. Pas wanneer een opleiding voldoet aan de eisen die de branche eraan stelt, kan een diploma of training in het brancherapport worden opgenomen. Deze branche-erkenning is van belang voor zowel werkgevers als werknemers. BOVAG ontwikkelt dit onderwijsbeleid mede en voert dit samen met andere branchepartijen uit.

HISTORIE

BOVAG bestaat sinds 6 mei 1930. Veertig garagehouders spraken in het Utrechtse café-restaurant Noord-Brabant over hun gezamenlijke belangen en besloten zich te verenigen. Die avond werd de Bond van automobielhandelaren en garagehouders geboren. Binnen een jaar waren er al zo'n 750 leden en al snel werden ook motorfietsbedrijven lid. Met de jaren kwamen ook de bedrijfswagenbedrijven, motorrevisiebedrijven, autoverhuurbedrijven, rijscholen, tankstations en autowasbedrijven, fiets- en bromfietsbedrijven en caravan- en aanhangwagenbedrijven de gelederen versterken. 
In 1965 voerde BOVAG – als gevolg van de steeds mondiger wordende maatschappij – de inmiddels beroemde BOVAG-garantie in voor gebruikte auto’s. Op iedere verkochte occasion gaven de BOVAG-bedrijven standaard drie maanden garantie op verborgen gebreken. In 1970 kwam daar de standaard garantie op reparaties en onderhoud bij. Hiermee vestigde BOVAG zich voor eens en altijd als kwaliteitsorganisatie waarbij betrouwbare bedrijven zijn aangesloten. Tot op de dag van vandaag staat het BOVAG-lidmaatschap garant voor kwaliteit. 
In de 80 jaar dat BOVAG inmiddels bestaat, zijn er zeer veel gedenkwaardige momenten en gebeurtenissen geweest. Denk aan de bekende reclamecampagnes van Beun de Haas en Blij dat ik rij, maar ook aan de stem van BOVAG in lastige politieke kwesties als het Kwartje van Kok en recentelijk het dossier kilometerheffing en de autobelastingen